Lista Zrealizowanych Tematów W Firmie „DEVPRO”

w latach    2001  -  2015

 

Lp.

INWESTOR

MIASTO

TEMAT PRACY

ZAKRES

ROK

1.

Kuryłowicz/Piwowarska

Łódź

Pawilon handlowy

Kompleksowy projekt

2001

2.

Conoco Poland
Sp. z o.o.

Warszawa

Stacja paliw JET

WZ i ZT

2002

3.

Lidl Polska Sp. z o.o.

Poznań

Uzgodnienie układu drogowego

Koncepcja

2002

4.

BP Poland Sp. z o.o.

Kraków

Przeniesienie lokalizacji odkurzaczy

Kompleksowy projekt

2002

5.

Scorpio Sp. z o.o.

Łódź

Pawilon handlowy

Kompleksowy projekt

2002

6.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Pawilon handlowy

Kompleksowy projekt

2002

7.

Lidl Polska Sp. z o.o.

Poznań

Przesadzenie i wycinka drzew

Wykonawstwo

2002

8.

Conoco Poland
Sp. z o.o.

Warszawa

Przesadzenie i wycinka drzew

Koordynacja wykonawstwa

2002

9.

Casino S.A.

Warszawa

Adaptacja pawilonu

Projekt budowlany

2002

10.

Casino S.A.

Warszawa

Parking ogólnodostępny

Kompleksowy projekt

2002

11.

Conoco-Phillips Poland

Warszawa

Sieć wodociągowa – ul. Włókniarzy - Łódź

Projekt budowlany i wykonawczy

2003

12.

Conoco-Phillips Poland

Warszawa

Stacja paliw JET

Kompleksowy projekt

2003

13.

Agros – Optima

Łódź

Opinia techniczna budynku i koncepcja

Koncepcja

2003

14.

Agros – Optima

Łódź

Koncepcja wymiany stropów

Koncepcja

2003

15.

EPC Sp. z  o.o.

Łódź

Pawilon handlowy

Kompleksowy projekt

2003

16.

Dakri-Bis Sp. z o.o.

Łódź

Koncepcja architektoniczna zakładu

Koncepcja

2003

17.

Dakri-Bis Sp. z o.o.

Łódź

Inwentaryzacja architektoniczna

Projekt konserwatorski

2003

18.

Dakri-Bis Sp. z o.o.

Łódź

Projekty rozbiórek

Projekty budowlano-wykonawcze

2003

19.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Centrum biurowe

WZ i ZT

2003

20.

Conoco-Phillips Poland

Warszawa

Stacja paliw JET

Kompleksowy projekt

2004

21.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Hala produkcyjna i budynek biurowy

Kompleksowy projekt

2004

22.

BIOTON Sp. z o.o.

Warszawa

Operat ochrony atmosfery

Opracowanie projektowe

2004

23.

Conoco-Phillips Poland

Warszawa

Stacja paliw JET-LPG

Projekty budowlane
i wykonawcze

2004

24.

Dakri-Bis Sp. z o.o.

Łódź

Wizualizacja zakładu piekarniczego

Koncepcja

2004

25.

W.O.P. DROMETR II Sp.j.

Włocławek

Parking ogólnodostępny

Projekty budowlano-wykonawcze

2004

26.

EPC Sp. z o.o. Łódź

Łódź

Hala produkcyjna

Projekty budowlane
i wykonawcze

2005

27.

Leader Price Sp. z o.o.

Warszawa

Wycinka drzew i lokalizacje reklam

Decyzje i wykonawstwo

2005

28.

BORYSZEW  S.A. O/ELANA

Toruń

Instalacja przędzarek – I etap

Projekty wykonawcze

2005

29.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Doradztwo techniczne i inwestycyjne

Koncepcje, porównania, analizy

2005

30.

Conoco-Phillips Poland

Warszawa

Stacja paliw JET-LPG ul. Pojezierska - Łódź

Projekty budowlane
i wykonawcze

2005

31.

BORYSZEW S.A. O/ELANA

Toruń

Stacja sprężarek  0,9/1,3 MPa

Projekty wykonawcze

2005

32.

BORYSZEW S.A. O/ELANA

Toruń

Instalacja przędzarek  -  II etap

Projekty wykonawcze

2005

33.

NESTE POLSKA
Sp. z o.o.

Warszawa

Stacja paliw płynnych

Projekty budowlane
i wykonawcze

2006

34.

IPA Spółka jawna

Łódź

Budynek usługowy

Projekty budowlane
i wykonawcze

2006

35.

EPC Sp. z  o.o.

Łódź

Budynek produkcyjno-
-magazynowy

Projekty budowlane
i wykonawcze

2006

36.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Budynek biurowy

Uzyskanie WZiZT dla II piętra

2006

37.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Hala produkcyjna

Uzyskanie nowego pozwolenia na użytkowanie

2006

38.

IPA Sp.j.

Łódź

Wykonanie robót

Instalacje elektryczne i wodne

2006

39.

Duczymiński i Tokarski

Łódź

Bezdotykowa myjnia samochodowa

Projekty budowlane
i wykonawcze

2006

40.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Przeróbka dachu na hali

Projekt wykonawczy

2006

41.

GOLD-SPORT PWHPU

Łódź

Budynek – Żeromskiego

Uzyskanie WZ i ZT

2006

42.

Polpharma S.A.

Starogard

Koncepcja przebudowy półtechniki

Koncepcja

2006

43.

Polpharma S.A.

Starogard

Przebudowa półtechniki i laboratorium

Projekty budowlane
i wykonawcze

2007

44.

Polpharma S.A.

Starogard

Konsolidacja produkcji

Projekty budowlane
i wykonawcze

2007

45.

Polpharma S.A.

Starogard

Instalacja zbiorcza emisji gazów do RTO

Projekty budowlane
i wykonawcze

2007

46.

Polpharma S.A.

Starogard

Instalacje technologiczne

Projekt budowlany

2007

47.

STRIDES ARCOLAB

Warszawa

Instalacje elektryczne i strukturalne

Projekty wykonawcze

2007

48.

Polpharma S.A.

Starogard

Adaptacja stacji RTO

Wykonanie obliczeń i adaptacja rysunków

2007

49.

Polpharma S.A.

Starogard

Instalacje hydrantów w H22, H27, H28

Projekty budowlane i wykonawcze

2007

50.

Polpharma S.A.

Starogard

Adaptacja przęseł dla estakady RTO

Projekt wykonawczy

2007

51.

Polpharma S.A.

Starogard

Weryfikacja obliczeń komina i adaptacja rysunku

Adaptacja rysunku

2008

52.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Budynek mieszkalny Przędzalniana 110

Uzyskanie Warunków zabudowy

2008

53.

Polpharma S.A.

Starogard

Instalacje wirówki H22/H101

Projekty wykonawcze

2008

54.

Polpharma S.A.

Starogard

Pomieszczenia wirówki i suszarki H28

Projekt budowlany

2008

55.

Polpharma S.A.

Starogard

Koncepcja podłączenia budynków produkcyjnych do centralnego systemu RTO

Projekty wykonawcze

2008

56.

Polpharma S.A.

Starogard

Wentylacja nawiewna i wyciągowa w magazynie chloru

Projekty wykonawcze

2008

57.

Polpharma S.A.

Starogard

System zbierania i transportu VOC do centralnego systemu RTO

Projekty budowlane
i wykonawcze

2009

58.

Polpharma S.A.

Starogard

Instalacje absorpcji dla systemu VOC

Projekty wykonawcze

2009

59.

Polpharma S.A.

Starogard

Koncepcja wentylacji w budynkach produkcyjnych

Koncepcja

2009

60.

MARVEL Sp. z o.o.

Łódź

Warunki zabudowy dla budynku,
 ul. Rydza Śmigłego 22

Warunki zabudowy

2009

61.

MARVEL Sp. z o.o.

Łódź

Warunki zabudowy dla budynku KIA, ul. Żelazna 7

Warunki zabudowy

2010

62.

MARVEL Sp. z o.o.

Łódź

Projekt rozbudowy budynku KIA,
ul. Żelazna7

Projekty budowlane
i wykonawcze

2010

63.

MARVEL Sp. z o.o.

Łódź

Projekt rozbudowy budynku salonu i serwisu,
ul. Rydza Śmigłego 22

Projekt budowlany
i projekty wykonawcze

2011

64.

POLIFOLIA Sp. z o.o.

Poniatowa

Instalacja Sprężonego Powietrza

Projekt wykonawczy

2011

65.

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Projekt aranżacji II piętra w budynku biurowym

Projekt wykonawczy

2011

66.

INGERSOL RAND

Sp.z O.O.

Warszawa

Projekty sprężarkowni

Projekt wykonawczy

2012

67.

POLPHARMA SA

Starogard

Węzeł suszenia próżniowego w H-16

Projekt budowlany i wykonawczy

2012

68.

IPA Spółka Jawna

Łódź

Przebudowa budynku usługowego

Projekt budowlano-wykonawczy

2012

69.

Polpharma SA

Starogard

Rozdzielnia elektryczna w budynku H-16

Projekt budowlany

i projekty wykonawcze

2012

70.

Polpharma SA

Starogard

Wydzielenie pomieszczeń etopiryny  w H-26

Projekt budowlany

  projekty wykonawcze

2012

71.

IPA Sp.J.

Łódź

Pawilon ul. Przędzalniana

Warunki zabudowy Projekt rozbiórek

2012

72

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Budynek usługowy 

ul. Elektronowa 8

Warunki zabudowy

2013

73

KOMUNAL.PL

Łódź

Hala magazynowa

ul. Siewna

Warunki zabudowy

2013

74

EPC Sp. z o.o.

Łódź

Zjazd publiczny i chodnik ul. Kilińskiego

Projekt budowlany

i wykonawczy

2013

75

IPA Sp.J.

Łódź

Pawilon handlowy

ul. Przędzalniana

Projekt budowlany

i projekty wykonawcze

2013

76

POLPHARMA SA

Starogard

Węzeł suszenia próżniowego w hali H-16

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2013

77

POLPHARMA SA

Starogard

Instalacja wytwarzania i dystrybucji „chłodu”

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2013

78

INGERSOLL -  RAND

Sp.z O.O.

Warszawa

Projekt fundamentów pod sprężarki

Projekt wykonawczy

2013

79

IPA Sp.j.

Łódź

Pawilon handlowy

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2014

80

Medana Pharma SA

Sieradz

Instalacje płynów

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2014

81

Polpharma SA

Starogard

Pompy próżniowe

Projekty wykonawcze

2014

82

GENEXT

Łódź

 Rozbiórki obiektów

Projekt rozbiórki

2014

83

GENEXT

Łódź

Budynek usługowo-handlowy Łódź

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2014

84

GENEXT

Łódź

Budynek usługowo-handlowy Brzeziny

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2014

85

INGERSOL RAND

Warszawa

Fundament pod sprężarkę

Projekt wykonawczy

2015

86

Polpharma SA

Starogard Gdański

Instalacja chłodu – zbiorniki solanki

Projekt wykonawczy

2015

87

Polpharma SA

Starogard Gdański

Pomieszczenia Laboratoryjne

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2015

88

Medana Pharma SA

Sieradz

Przebudowa i rozbudowa budynku - kapsułki

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

2015

89

Polpharma SA

Starogard Gdański

Instalacja chłodu – pompy i zbiorniki

Projekt wykonawczy

2015

90

Polpharma Sa

Starogard Gdański

Analiza VOC

Koncepcja

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymieniona lista obejmuje okres od 1 grudnia 2001 roku do 31 grudnia  2015 roku.


Lista Zrealizowanych Tematów W Firmie „EKOBUD”

w latach    1993  -  2002

 

Lp.

INWESTOR

MIASTO

TEMAT PRACY

ZAKRES

ROK

1.

ZWCh Anilana
Łódź

Koncepcja technicznej likwidacji miejsc i obiektów stanowiących zagrożenie dla Anilany

Koncepcja

1993

2.

Zespół Szkół Rolniczych

Bujny k/Piotrkowa

Oczyszczalnia ścieków Q = 25 m3/dobę

Koncepcja, Projekt

Realizacja „pod klucz”

1993

3.

Elektrownia

Bełchatów

Oczyszczalnia ścieków Q = 25 m3/dobę w stanicy jachtowej w Zarzęcinie

Koncepcja

Projekt

1993

4.

Elana S.A.

Toruń

Podwodne cięcie polimeru

Projekt

1994

5.

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Warszawa

Zamontowanie dodatkowej aparatury do pracy w warunkach sterylnych

Projekt

1994

6.

Elana S.A.

Toruń

Stacja sprężarek 1.2 MPa dla texturarek firmy Barman

Projekt

1994

7.

Dom Pomocy Społecznej

Dąbrowa

Oczyszczalnia ścieków Q = 25m3/dobę

Koncepcja, Projekt
Realizacja „pod klucz”

1994

8.

Instytut Włókien Chemicznych

Łódź

Wytwarzanie mikrokrystalicznego chitozanu

Projekt procesowy

1994

9.

Prochem S.A.

Warszawa

Wytwórnia papierosów budynek nr 1
 i 2 Philips Morris Krasnodar Rosja

Projekt

1994

10.

Organika S.A.

Łódź

Zakład płynów dla motoryzacji

Projekt wstępny

1994

11.

Prezentex

Aleksandrów

Oczyszczalnia ścieków Q = 10m3/dobę

Koncepcja

1994

12.

Elana S.A.

Toruń

Przeniesienie przędzarki F-8 do budynku H-42/1

Koncepcja

1995

13.

Elana S.A.

Toruń

Instalacja ciągłego filtra polimeru 120 DW

Projekt

1995

14.

Elana S.A.

Toruń

Instalacja suszarki Fourne

Projekt

1995

15.

Organika S.A.

Łódź

Zakład płynów dla motoryzacji

Projekt Kompletacja dostaw

1995

16.

Instytut Inżynierii Materia-

łów Włókienniczych

Łódź

Przebudowa Pracowni analiz fizykochemicznych na ekologii wyrobów włókienniczych

Projekt

1995

17.

Elana S.A.

Toruń

Modernizacja stapiania DMT

Koncepcja

1995

18.

Elana S.A.

Toruń

Instalacja i urządzenia do montażu i demontażu zestawów filerowych

Projekt

1995

19.

Organika S.A.

Łódź

Wanna pod zbiorniki magazynowe w parku „A”

Projekt

1995

20.

Elana S.A.

Toruń

Adaptacja budynku i zainstalowanie przędzarki Bar mag

Projekt

1995

21.

Elana S.A.

Toruń

Załadunek polimeru do cystern
i modernizacja załadunku do
„big-bagów”

Projekt

1995

22.

Polifarb

Łódź

Instalacja wciągników

Projekt

1995

23.

Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków

Warszawa

Instalacja bezpyłowego suszenia

Projekt

1995

24.

Organika S.A.

Łódź

Hermetyzacja linii rozlewniczych

Projekt

1995

25.

Elana S.A.

Toruń

Przebudowa laboratorium DMT

Projekt

1996

26.

Drukarnia S.A.

Łódź

Modernizacja pierścienia wody zimnej i Hydroforni

Projekt

1996

27.

Elana S.A.

Toruń

Budowa oddziału przerobu odpadów polimeru

Projekt

1996

28.

Elana S.A.

Toruń

Transport pneumatyczny polimeru „błysk”

Projekt

1996

29.

Organika S.A.

Łódź

Magazynowanie i rozładunek
metylo-etylo-ketonu

Projekt

1996

30.

Bioton-Bis

Łódź

Sprężarka powietrza Atlas-Copco

Projekt

1996

31.

Elana S.A.

Toruń

Modernizacja układu wentylacji

Projekt

1996

32.

Zakłady Przemysłu Mięsnego

Rokiciny

Oczyszczalnia ścieków Q=36m3/dobę

Projekt

1996

33.

Organika S.A.

Łódź

Instalacja przygotowania glixolu i płynu R3

Projekt

1996

34.

Organika S.A.

Łódź

Koncepcja lokalizacyjna zagospodarowania terenu

Koncepcja

1996

35.

Urząd Miasta Łodzi

Łódź

Remont hali targowej

Projekt

1996

36.

Elana S.A.

Toruń

Ciąg prototypowy włókien ciętych -podawanie Preparacji

Projekt

1996

37.

Organika S.A.

Łódź

Instrukcje obsługi dla Zakładu płynów samochodowych

Instrukcje obsługi

1996

38.

Drukarnia S.A.

Łódź

Centralne ogrzewanie

Projekt

1996

39.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie skręcarek i łączniarek

Projekt

1996

40.

PPU Lenta-Przędzalnia

Łódź

Rozbudowa ciągu produkcji tasiemek

Projekt Realizacja „pod klucz”

1996

41.

ZPC Agros-Optima

Łódź

Budowa budynku produkcyjnego

Projekt

1996

42.

Urząd Miasta i Gminy

Andrychów

Oczyszczalnia ścieków
Q = 200m3/dobę

Nadzór technologiczny

1996

43.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie texturarek Barmag – I

Projekt

1996

44.

Elana S.A.

Toruń

Transport pneumatyczne granulatu PET

Projekt

1997

45.

Bioton S.A.

Łódź

Instalacja odzysku acetonu

Projekt

1997

46.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie texturarek Barmag – II

Projekt

1997

47.

Elana-PET Sp. z o.o.

Toruń

Rozładunek polimeru PET

Projekt

1997

48.

Elana S.A.

Toruń

Ważenie i transport pneumatyczny polimeru

Projekt

1997

49.

Instytut Włókien Chemicznych

Łódź

Modernizacja laboratorium chemicznego

Projekt

1997

50.

Elana S.A.

Toruń

Rozładunek cysterny z granulatem PET

Projekt

1997

51.

Elana S.A.

Toruń

Podwodne cięcie polimeru – II etap

Projekt

1997

52.

Elana S.A.

Toruń

Załadunek cysterny granulatem
– Poly I

Projekt

1997

53.

Bioton S.A.

Łódź

Instalacja otrzymywania bromku

Projekt

1998

54.

Elana S.A.

Toruń

Nowy system dozowania modyfikatora DMI

Projekt

1998

55.

ZPC Agros-Optima

Łódź

Zainstalowanie linii do wypieku wafli

Projekt

1998

56.

Elana S.A.

Toruń

Podwodne cięcie polimeru – linie 7i 8

Projekt

1998

57.

Organika S.A.

Łódź

Przygotowanie zbiorników do legalizacji

Projekt

1998

58.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie Łączniarek Gilbos

Projekt

1998

59.

Elana S.A.

Toruń

Zabudowanie i instalacja 2 przędzarek Barmag

Projekt

1998

60.

Bioton S.A.

Łódź

Stacja ciepłownicza

Projekt

1998

61.

Nibco S.A.

Łódź

Wytwórnia klejów do rur

Koncepcja

1998

62.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie łączniarki Gilbos – II

Projekt

1998

63.

Elana S.A.

Toruń

Sprężarka doładowcza azotu

Projekt

1998

64.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie dziewiarki RSK-S

Projekt

1998

65.

Bioton S.A.

Łódź

Przyłącze parowe

Projekt

1998

66.

Organika S.A.

Łódź

Wentylacja magazynu wyrobów gotowych

Opinia techniczna

1998

67.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie texturarki Barmag
– III

Projekt

1998

68.

Findlay S.A.

Tomaszów

Modernizacja instalacji cieczy chłodzącej

Projekt

1999

69.

Stilon S.A.

Gorzów

Budowa podstacji elektrycznych
15 kV

Projekt

1999

70.

Elana S.A.

Toruń

Zasilanie dziewiarki RSK – S

Projekt

1999

71.

Pizza King Polska

Warszawa

Budowa pawilonu handlowego

Projekt Realizacja „pod klucz”

1999

72.

Elana S.A.

Toruń

Przygotowanie preparacji

Projekt

1999

73.

Bioton S.A.

Łódż

Modernizacja budynku produkcyjnego

Wytyczne techniczne

1999

74.

Stilon S.A.

Gorzów

2 sprężarki „CENTAC”
Q = 7.500 m3/h

Projekt

1999

75.

Elana S.A.

Toruń

Zainstalowanie texturarki STAHLE

Projekt

1999

76.

Organika S.A.

Łódź

Modernizacja budynku socjalnego

Projekt

1999

77.

Stilon S.A.

Gorzów

Automatyczne dozowanie benzyloaminy

Koncepcja

1999

78.

Stilon S.A.

Gorzów

Automatyczne dozowanie benzyloaminy

Projekt

1999

79.

Stilon S.A.

Gorzów

Transport pneumatyczny poliamidu PA 6.6

Projekt

1999

80.

Koncept Sp. z o.o.

Poznań

Stacja paliw „DEA”

Projekt

1999

81.

Varitex S.A.

Łódź

Opracowywanie kosztorysów

Kosztorysy

1999

82.

Varitex S.A.

Łódź

Pawilon Handlowy

Projekt

1999

83.

Varitex S.A.

Łódź

Dom mieszkalny wielorodzinny

Projekt

1999

84.

Varitex S.A.

Łódź

Pawilon handlowy

Projekt

1999

85.

Varirex S.A.

Łódź

Modernizacje układów drogowych

Projekt

2000

86.

Polopren Sp. z o.o.

Zgierz

Wentylacja budynku nr 1

Projekt

2000

87.

Stilon S.A.

Gorzów

Transport pneumatyczny krajanki PA 6.6

Projekt

2000

88.

Bioton Sp. z o.o.

Warszawa

Koncepcja zasilania Zakładu w Łodzi

Koncepcja

2000

89.

Polopren Sp. z o.o.

Zgierz

Instalacja tryskaczowa w magazynie 7A i 7B

Projekt

2000

90.

Organika S.A.

Łódź

Instalacja wytłaczarek do produkcji butelek

Projekt

2000

91.

Bioton Sp. z o.o.

Warszawa

Stacja transformatorowa

Projekt

2000

92.

Polopren Sp. z o.o.

Zgierz

Koncepcja obrony ppoż. Zakładu

Koncepcja

2000

93.

Varitex S.A.

Łódź

Koncepcja kompleksu hotelowego w Łodzi

Koncepcja

2000

94.

Stilon S.A.

Gorzów

Transport pneumatyczny polimeru z oktabin

Projekt

2000

95.

Orchem Sp. z o.o.

Łódź

Ocena lokalizacji instalacji rozlewu kwasów Krakowie

Koncepcja

2000

96.

Orchem Sp. z o.o.

Łódź

Ocena techniczna lokalizacji rozlewu oleju białego w Luboniu

Koncepcja

2000

97.

Elana S.A.

Toruń

Instalacja sprężarki CENTAC

Projekt

2000

98.

NIBCO Sp. z o.o.

Łódź

Rozlewnia kleju dla rur z PCV

Projekt

2000

99.

Varitex S.A.

Łódź

Uzyskanie WZ i ZT oraz warunków zasilania w media – Kompleks hotelowy

Koncepcja

2000

100.

Stilon S.A.

Gorzów

Instalacja doprowadzenia preparacji do budynku 125 PJW

Projekt

2001

101.

Nibco Sp. z o.o.

Łódź

Operat ochrony przeciwpożarowej Zakładu

Operat

2001

102.

Elana S.A.

Toruń

Instalacja kwasu izoftalowego

Projekt

2001

103.

Conoco – Poland

Warszawa

Uzyskanie WZ i ZT oraz warunków zasilania w media – stacja „JET” ul. Kopcińskiego w Łodzi

Koncepcja

2001

104.

Varitex S.A.

Łódź

Uzyskanie WZ i ZT oraz warunków zasilania w media – stacja „JET” ul. Mickiewicza w Łodzi

Koncepcja

2001

105.

Elana S.A.

Toruń

Transport pneumatyczny polimeru „elpet” z ciągu Nr 3 do WTK3 i WTK4

Projekt

2001

106.

Nibco Sp. z o.o.

Łódź

Pompownia wody ppoż.

Projekt

2001

107.

Hutchinson – Poland

Żywiec

Ekspertyza układu elektroenergetycznego

Ekspertyza

2001

108.

I W CH

Łódź

Instalacja polikondensacji

Projekt

2001

109.

Conoco – Poland

Warszawa

Projekt budowlany i wykonawczy stacji „JET”

Projekt

2002

110.

Hutchinson – Poland

Żywiec

Ekspertyza instalacji ppoż. i gazowej

Ekspertyza

2002

 

Wyżej wymieniona lista obejmuje okres od 1993 roku do 30 czerwca 2002 roku.