Zakres usług

 

DEVPRO Spółka Jawna oferuje:

1.      Przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację „pod klucz” planowanych przez Was inwestycji.

2.      Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zgodnie z ustawą: „Prawo Ochrony Środowiska”. (DzU 01.62.627)

Firma DEVPRO Spółka Jawna powstała w październiku 2001 roku z podziału firmy „EKOBUDS.C. działającej od 1992 roku. Obie ww. firmy oparte są na dawnej bazie kadrowej BP i RIChemitex” w Łodzi.

Od 12 lat współpracujemy ze znanymi łódzkimi firmami projektowymi w poszczególnych branżach.

Pracownicy „DEVPRO” i firmy współpracujące z nią reprezentują 35 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu inwestycji.

A. Świadczyliśmy i świadczymy usługi z następujących dziedzin:

1.         Przemysł.

1.1.       Kompletne obiekty przemysłowe przede wszystkim z obszaru:

·          Przemysł chemii organicznej i nieorganicznej;

·          Przemysł farmaceutyczny;

·          Przemysł chemii gospodarczej;

·          Przemysł włókien chemicznych;

·          Przemysł spożywczy.

1.2.       Modernizacja i rozbudowa istniejących ww. obiektów przemysłowych.

2.         Obiekty użyteczności publicznej.

2.1.       Budynki biurowe.

2.2.       Obiekty handlowe i gastronomiczne.

2.3.       Obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne.

2.4.       Obiekty magazynowo-biurowe.

2.5.       Stacje paliw płynnych.

B.    Zakres naszej oferty obejmuje całość procesu inwestycyjnego:

1.         Faza przedinwestycyjna.

·          Studia i analizy przedprojektowe;

·          Koncepcje programowo – przestrzenne;

·          Operaty i pozwolenia z zakresu ochrony środowiska.

2.         Faza inwestycyjna.

·           Projekty budowlane;

·           Projekty wykonawcze;

·           Zbiorcze zestawienia kosztów;

·           Kosztorysy;

·           Projekty konstrukcji aparatów i urządzeń nietypowych.

3.     Faza eksploatacji.

·           Rozruchy technologiczne;

·           Dokumentacja powykonawcza;

·           Instrukcje obsługi.

C.    Ponadto świadczymy:

1.         Usługi consultingowe w tym doradztwo inwestycyjno-finansowe.

2.         Iinwestorstwo zastępcze.

Firma posiada szczególnie duże doświadczenie w zakresie:

·         Instalacji technologicznych, elektroenergetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, układów sterowania i automatyki;

·          Instalacji w obiektach budowlanych;

·          Pawilonów handlowych i magazynów;

·          Stacji paliw płynnych;

·          Obiektów użyteczności publicznej.

 

Zapraszam do obejrzenia listów referencyjnych zrealizowanych tematów.

 

Jakość wykonanej usługi i pełna satysfakcja Inwestora jest niepodważalną zasadą działania Spółki

Informujemy, że firma DEVPRO Spółka Jawna posiada certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie ”Kompleksowe projektowanie inwestycyjne i nadzór autorski”